Parallax Slider

Sommerplass 2022

Plasser er fordelt, det kommer epost eller sms  med fakturavarsel. Vi har fått inn færre plasser enn normalt iår så det er færre tilgjengelig.De som får tildelt plass får beskjed fra nå av. Det er 2 justeringsfordelinger i etterkant av det, de skjer 1 mai .Det er ikke nødvendig/mulig å ta kontakt før slutten av april.

Sommerplass 2022

Søppel og farlig avfall

I Vallø småbåthavn har vi egen container for båtavfall. IKKE husholdingsavfall. Miljøcontaineren vår er til fri bruk, fyll spillolje i fatene merket med spillolje, legg filtere i egne beholder merket filter. Batterier settes på gulvet på innsiden av døren. Hold containeren ryddig, det kommer fler etter deg.

Søppel og farlig avfall

Vallø Båtforening

Vallø Båtforening ble stiftet i 1976. Foreningens daglige drift ivaretas av forretningsfører Trine Wessel Martinsen. Trine holder til i foreningens klubbhus. Foreningens styre består av 8 medlemmer inklusive varamenn med interesse for båt og båtliv generelt. Foreningens øverste organ er årsmøtet.

Vallø Båtforening

Vallø Båtforening

Den årlige dugnaden på vårparten er alles ansvar og en viktig begivenhet for havnens medlemmer. Oppmøtet de siste årene har vært meget bra og havnen fremstår i dag som trivelig og ryddig. For mer detaljer rundt foreningen, bruk menyene på venstre side og finn informasjonen du trenger. Hvis du vil se data om været på Vallø, bruk linken på venstre side, nederst i menyen. Denne er til vår egen værstasjon, som er plassert på eget bygg i Vallø Småbåthavn.

Vallø Båtforening

Klubbhuset

husikon2

Vallø Båtforening klubbhus

Klubbhuset på Vallø er svært populært. Bryllup, dåp, konfiramsjoner mm. Lyse trivelige lokaler med kjøkken og salong. Bruk menyen øverst for å se tilgjenglig og mer informasjon

Værstasjonsintro

husikon2

Vallø værstasjon

Værstasjonen vår er svært populær og den mest besøkte siden vår med over 50.000 sidevisninger de siste 3 år. Vi leverer værdata til verdens største værstasjon nettverk, WeatherUnderground. For å komme til vår værstasjon, velg Vallø Værstasjon i menyen øverst.

Nye pirnummere

litenbrygge2
Vallø båthavn får nye pirnummere 

Pirene for de fleste pirer med nummer over 9 får nye nummere. I tidligere tider har havna vært modifsert med antall pirer og nummereringen har over tid blitt dobbelt og litt feil. Lyst til å se hva som skjer i 2022 ?
Les mer her

 

Nye pirnummere på Vallø småbåthavn

Ny pir nummerering på Vallø småbåthavn!

Bakgrunn:
I tidligere år har vi hatt 2 brygger som het Pir9 (og tilogmed navngitt Pir9B og Pir9A i omvendt rekkefølge 🙂. Vi hadde ingen brygge som het Pir11 og vi hadde 2 brygger som het Pir15 samt at Vestre molo het Brygge90.
Dette har styret bestemt at nå retter vi opp dette og nummererer de riktig. Derfor blir det slik som vist på bildet under her. Pirene som er berørt vil bli merket pånytt på vårparten. Vestre molo bli VM og så er det 1,2,3 osv helt opp til 22 og tilslutt Østre molo (ØM)
For dere som eier plass: Du har fortsatt samme fysiske plass 🙂
 
Vennlig hilsen
Vallø båtforening
nyepirnumere
 

Xpert Captions

Småfiskern

Småfiskern er en upolitisk interreseorganisasjon for fritidsfiske.
Småfiskern

baatplassen.no

baatplassen.no er Skandinavia største båtrelaterte forum
baatplassen.no

Båtfolk på Facebook

Båtfolk på Facebook er en mye benytte gruppe for båtfolk.
Båtfolk på Facebook

Båtens verden

Båtens verden ble startet i 2006. Et av Nogres største båtblader
Båtens verden