Hvordan måler vi båter på Vallø?

Størrelsen teller!
Det å måle en båt har vist seg å ikke være så lett. Det finnes et utall måter å måle en båt på. Sjøfartsverket har for eksempel 16 måte å måle LOA (LenghtOverAll) på basert på skrogtype, påhenger, ror, seilbåt mm. Det finnes også begreper som LH (LengthHull) som beskriver skrogets lengde, men som ikke innebfatter baugspyd og feks jolle. Vannlinje er også et begrep, altså hvor mange meter strekker båten seg i vannlinjen uavhengig av alt bak og foran.

Når vi måler båter på Vallø bruker vi meter og ikke fot omregnet til meter. Grunnen er blant annet det du ser på bildet under her. Øverst er en Bavaria 32 Sport 2004 modell (32 fot) som måler 10,20  meter. Under er en Joda 310 (31 fot) som måler 9,35 meter.

Image

Her i vallø småbåthavn praktiserer vi lengde etter hvor mange meter båten beslaglegger inkludert alt utstyr foran og bak. Inkludert joller, daviter, gallionsfigur , baugspyd eller lignende. Maks skyggelegging med lys rett ovenifra.

De som har ligget på sin egen faste eierplass med litt for stor båt i 2022 og tidligere sesonger gis amnesti, ref medlemsmøte 2022. 

Under her er vist et eksempel som tar utgangspunketet i en Windy 37 Grand Mistral.
I henhold til brosjyren til båten strekkere denne skuta seg 11,14 meter. Ankerspillet foran er 21cm og da er båten 11,35m. Med baugspyd (Båtsystem MP75) strekker båten seg 11,45 meter . Med baugspyd (Båtsystem MP75) og ei jolle bak (SilverMarine 300 tidlig utgave)  hvor 50% stikker utover badeplattform. Denne ekvipasjen strekker seg 12,20 meter.

På Vallø gjelder maks lengde, så i tilfellene under vil en Windy 37 Grand Mistral under noen forutsetninger kunne ligge på en 5er plass. 5er plass har maksmål på 11,80 meter i henhold til regler og vedtekter.

Windy 37 Grand Mistral er 11,14 uten utstyr og går fint.
Windy 37 Grand Mistral med ankerspill foran er 11,35 og går fint.
Windy 37 Grand Mistral med ankerspill og baugspyd foran er 11,45meter og går fint.
Windy 37 Grand Mistral med jolle bakpå, uten ankerspill og pulpit måler 11,89m og er for lang for en 5er plass.
Windy 37 Grand Mistral med ei jolle bakpå, med ankerspill foran og baugspyd  (12,20 meter) er for lang for en 5er plass.

Image

Plassene på Vallø

Hva er makslengde på plassene på Vallø?

Type 1   5,5 meter   x 2,1 meter
Type 2   6,7 meter   x 2,3 meter
Type 3   8,3 meter   x 2,5 meter
Type 4   9,5 meter   x 3,1 meter
Type 5   11,8 meter x 3,8 meter
Type 6   12,5 meter x 4,1 meter
Image

Om våre websider

Vallø båtforening tar forbehold om trykkfeil og feiltolkninger. Vedtekter og regelverk er styringsverkøyet for Styret og Havnekontoret.

Vallø værvarsel

SP_WEATHER_LIGHT_INTENSITY_DRIZZLE

12.45SP_WEATHER_C

Vallø

SP_WEATHER_LIGHT_INTENSITY_DRIZZLE
SP_WEATHER_HUMIDITY: SP_1SP_0SP_0%
SP_WEATHER_WIND: NESP_WEATHER_ATSP_2.SP_0SP_6 SP_WEATHER_WIND_SPEED_UNIT_MS
SP_WEATHER_MON
SP_WEATHER_CLEAR_SKY
SP_1SP_3.SP_1SP_5SP_WEATHER_C / SP_1SP_8.SP_9SP_7SP_WEATHER_C
SP_WEATHER_TUE
SP_WEATHER_CLEAR_SKY
SP_1SP_3.SP_9SP_WEATHER_C / SP_1SP_7.SP_5SP_2SP_WEATHER_C

Tjømebilder