Tildeling av båtplasser på Vallø

Båtplasser på Vallø er ettertraktet. Prisene er bevisst holdt lave idet båtforeningen ikke skal tjene penger slik en vanlig bedrift må, men allikevel skaffe seg et godt driftsgrunnlag for drift og anleggsinvesteringer. Vallø båtforening skal i utgangspunktet heller ikke belaste grunneier i særlig grad. Grunneier til området på ca 130 mål (inkludert sjøbunn) er i dette tilfellet Tønsberg Kommune. Siden hele området er eid av Tønsberg Kommune setter dette også føringer på hvem som skal tildeles båtplasser i Vallø båthavn i Tønsberg. Foreningens regelverk, §10, punkt 9 forteller litt om hvorfor også Kongsberg er med på lik linje som Tønsberg. 

Kriteriene og rekkefølge for fordeling av sommerplasser er som vist under i prioritert rekkefølge:

1. Medlemmer med bostedadresse Tønsberg/Kongsberg.
2. Medlemmer med bostedadresse utenfor Tønsberg/Kongsberg.
3. Ikkemedlemmer med bostedsadresse Tønsberg/Kongsberg og som står på venteliste for fast plass. Antall år ansiennitet hensyntas.
4. Ikkemedlemmer med bostedsadresse Tønsberg/Kongsberg.
5. Ikkemedlemmer med bostedsadresse på utsiden av Tønsberg og som står på venteliste (Se note 2) 
6. Ikkemedlemmer med bostedsadresse utenfor Tønsberg/Kongsberg.
7. Søkere med ønske om plass nummer 2 hvis man feks eier 2 båter. Her er det unntak hvis det gjelder jolleplass (ikke 1er plass).

Medlemmer som leverer inn egen plass for sommerleie, prioriteres på tildeling etter innlevert størrelse.


Fastplasser
Kriteriene og rekkefølge for fordeling av fastplasser er som vist under i prioritert rekkefølge (gjelder både ny fast plass og internsøking til større plass):

1. Medlemmer med bostedadresse Tønsberg/Kongsberg.
2. Ikkemedlemmer med bostedsadresse Tønsberg/Kongsberg.
3. Ikkemedlemmer med bostedsadresse på utsiden av Tønsberg og som står på venteliste (Se note 2 og punktet Tidsbegrensning) 
4. Ikkemedlemmer med bostedsadresse utenfor Tønsberg/Kongsberg (vil i praksis aldri skje pga mengden søkere).

V

Image
Image

Note1

Andebu har blitt slått sammen med Stokke og Sandefjord og er således utenbys.
Re er slått sammen med Tønsberg. Åsgårstrand er litt spesiell, hvor størstedelen av Åsgårstrand ligger i Horten. Noe av Åsgårstrand ligger i Tønsberg. Se Google maps eller Tønsberg kommunes hjemmesider for oppdaterte kommunegrenser.

Note2

Ikkemedlemmer tildeles ikke båtplass og medlemsskap, uten å ha folkeregistrert adresse i Tønsberg. Tanken er her at folk, f.eks studenter, som regner med å flytte tilbake til Tønsberg kan søke om fast plass. Det kan også være andre grunner til at man bor utenfor Tønsberg i en periode. Havner man på toppen av ventelisten, tildeles man uansett ikke fastplassen dersom nåværende bostedadresse er f.eks Bodø/Bergen/Sandefjord. Bor du utenfor Tønsberg når du står på toppen av listen, har du i praksis 5 år på deg til å flyttte til Tønsberg. Se punktet Tidsbegrensing på tilbud.

Eksempler på både sommerplass- og fastplasstildelinger og hvordan reglene virker *

Hvor man bor I

Ole og Petter søker om 4er plass begge 2. Begge er medlemmer i Vallø båtforening, Ole bor i Åsgårstrand og Petter bor i Tønsberg. Her vil Petter få plass før Ole pga bosted. Åsgårstrand er 2 delt mellom Horten og Tønsberg, så her vil det avhenge av adressen i Åsgårstrand for Ole. Kommunegrensen er det som gjelder.

Hvor man bor II

Kari og Bente har begge søkt om 5er sommerplass. Kari er medlem i Vallø båtforening og bor på Nøtterøy. Bente er ikke medlem, men bor i Tønsberg. Her vil Kari gå foran fordi Kari er medlem og Bente ikke er medlem.

Flyttet utenbys

Fredrik fikk tildelt fast 2er plass på Vallø i 2016 og har flyttet til Holmestrand. Fredrik har søkt om en større plass. Foreningen tolker dette som en ny plasstildeling og Fredrik havner bak alle som bor i Tønsberg og har søkt om samme plasstype. Pga antall søkere vil det i praksis si at Fredrik aldri vil få større plass på Vallø. Fredrik står fritt til å stå på venteliste og betale ventelistegebyret under nevnte forutsetninger om minimal sjanse for tildeling.

Tidsbegrensning på tilbud

Johan har søkt om fast plass på Vallø og får denne tildelt sommeren 2023. Pga livets omstendigheter har ikke Johan ønske/evne til å kjøpe seg inn med innskuddssummen og han avslår tilbudet. Johan flyttes da 5 år bakover på listen og neste tilbud kommer da kanskje om 4-6 år.

Står man på venteliste I

Line og Helene har begge søkt om en 3er plass. Begge bor i Tønsberg. Helene har stått på venteliste for fast plass i 8 år, Line søker og har stått på venteliste for fast plass i 3 år. Her vil Helene gå foran fordi hun har stått på venteliste for fast plass lenger enn Line.

Står man på venteliste II

Stig og Tore har begge søkt om en 2er plass. Begge bor i Tønsberg. Tore har stått på venteliste for fast plass i 3 år, Stig søker på sommerplass, men står ikke på venteliste for fast plass. Her vil Tore gå foran fordi han står på venteliste for fast plass noe Stig ikke gjør.

Sommerplass - ansiennitet

Arne har vært medlem i 15 år og har de siste 4 år fått tildelt en 6er sommerplass. Katrine har vært medlem i 19 år og ønsker nå også en 6er sommerplass. Det er bare 1 plass tilgjengelig. Her vil Arne gå foran pga ansiennitet på 6er sommerplassen. Ansiennitet her tolkes fra det tidpunktet man meldte inn behovet for 6er plass og ikke antall år man har vært medlem..

Sommertildeling - plasseier

Frode eier en 2er plass. Fredrikke eier en 1er plass. Begge søker på en 4er sommerplass. Her vil Frode gå foran fordi han leverer inn en større plass.

Image

* med forbehold om skrivefeil og tolkningsfeil av webredaktør

Om våre websider

Vallø båtforening tar forbehold om trykkfeil og feiltolkninger. Vedtekter og regelverk er styringsverkøyet for Styret og Havnekontoret.

Vallø værvarsel

SP_WEATHER_LIGHT_INTENSITY_DRIZZLE

12.45SP_WEATHER_C

Vallø

SP_WEATHER_LIGHT_INTENSITY_DRIZZLE
SP_WEATHER_HUMIDITY: SP_1SP_0SP_0%
SP_WEATHER_WIND: NESP_WEATHER_ATSP_2.SP_0SP_6 SP_WEATHER_WIND_SPEED_UNIT_MS
SP_WEATHER_MON
SP_WEATHER_CLEAR_SKY
SP_1SP_3.SP_1SP_5SP_WEATHER_C / SP_1SP_8.SP_9SP_7SP_WEATHER_C
SP_WEATHER_TUE
SP_WEATHER_CLEAR_SKY
SP_1SP_3.SP_9SP_WEATHER_C / SP_1SP_7.SP_5SP_2SP_WEATHER_C

Tjømebilder