Vallø båtforening

Midt i hjertet av Oslofjorden

Vallø Båtforening ble stiftet i 1976 og er Norges største båtforening med 1276 plasser. Foreningens daglige drift ivaretas av foreningens Havnekontor. Foreningen holder til i foreningens klubbhus. Foreningens styre består av 9 medlemmer inklusive varamenn med interesse for båt og båtliv generelt. Foreningen har også en valg og kontrollkomite som består av 3 mdlemmer.

Foreningens øverste organ er årsmøtet.

Havnen har idag 1276 plasser inkludert jolleplasser som fordeler seg på plasstypene 1-6 ut fra bredde og lengde. Det foretas løpende vedlikehold på havneområde, brygger, lokaler, elektriske anlegg, vanntilførsel, samt mudring m.m. Havna ble etablert første gang i 1972 –73. Vi har hatt en løpende utskifting av de opprinnelige pirene i perioden 1999 og fram til i dag. Alle pirer er nå oppgradert og en lang investeringsplan fullført.


Den årlige dugnaden på vårparten er alles ansvar og en viktig begivenhet for havnens medlemmer. Oppmøtet de siste årene har vært meget bra og havnen fremstår i dag som trivelig og ryddig.

For mer detaljer rundt foreningen, bruk menyene på toppen side og finn informasjonen du trenger. Hvis du vil se data om været på Vallø, bruk menyen på toppen og let deg frem. Denne er til vår egen værstasjon, som er plassert på eget bygg i nordenden av Vallø Småbåthavn.

divider
Image
0
Antall båtplasser
Image
0
Medlemmer
Image
0
Antall brygger

Våre ansatte

Harald Nordnes
Harald NordnesDriftslederdrift@vallobaatforening.no

.

Trine Larsen
Trine LarsenRenhold

.

Cathrine Hem
Cathrine HemAdministrasjonskoordinatorpost@vallobaatforening.no

Helse Miljø og Sikkerhet

Her er foreningens HMS (Helse Miljø og Sikkerhet) dokument.  Dokumentet vedlikeholdes av foreningen til envher tid HMS ansvarlig styremedlem. HMS ansvarlig sitt navn står i bunnen av dokumentet og vil endres over tid.

HMS Vallø båtforening
Image

Oversikt over foreningen sin organisasjon

Styret i Vallø båtforening

Erik Schlytter-Henrichsen
Erik Schlytter-HenrichsenStyrets leder / ITerik@schlytter-henrichsen.no
Roger Fjell
Roger FjellNestleder.
Dag Henrik Mønsdal
Dag Henrik MønsdalHavneansvarlig.
Rolf Sikveland
Rolf SikvelandController.
Arvid Brekke
Arvid BrekkeHMS.
Rolf Christensen
Rolf ChristensenSekretær.
Ronald Christensen
Ronald ChristensenProsjekt.
Margrethe T. Nilsson
Margrethe T. NilssonVaramedlem/Husansvarlig.
Audun Sætre
Audun SætreVaramedlem.

Styremedlemmer og båtplasser

Styremedlemmene representerer alle plasstyper fra 101er plass til 5er plass. Ingen av styremedlemmene eier mer enn 1 plass og ingen av styremedlemmene eier 6er plass.

Valg og Kontrollkomite

Komitéen har flere oppgaver.
Finne kandidater og legge frem innstilling til nytt styret for årsmøtet. Kontrollere at det til enhver tid sittende styre og foreningens faste ansatte arbeider innenfor gjeldende vedtekter og regelverk, økonomiske rammer gitt av årsmøte og at vedtak fattet i årsmøte eller av styret blir iverksatt.Kontrollkomiteen reviderer og ettersjekker hver eneste eier transaskjon som skjer på Vallø båtforening. Komiteen møter også opp på tilfeldige styremøter og tar stikkprøver ifb med øknomi og prosjekter


Ved å benytte komitéens e-postadresse kan du henvende deg direkte til komitéen. Alle henvendelser blir behandlet strengt konfidensielt og blir ikke videreformidlet uten samtykke fra innsender.

Plass i styret?
Har du et ønske om å sitte i styret? Eller ønsker du å foreslå en annen kandidat, hører vi gjerne fra deg. Men husk at det kun er båtplasseiere som kan sitte i styret i Vallø Båtforening.

Epost adressen til kontrollkomiteens leder er:  valgogkontroll@vallobaatforening.no
Jan-Willy Jacobsen
Jan-Willy JacobsenLeder Valg og kontrollkomite.
Kai Kvalnes
Kai KvalnesMedlem Valg og kontrollkomite.
Dan Danielsen
Dan DanielsenMedlem Valg og kontrollkomite.
Egil Jentoft
Egil JentoftMedlem Valg og kontrollkomite.

Om våre websider

Vallø båtforening tar forbehold om trykkfeil og feiltolkninger. Vedtekter og regelverk er styringsverkøyet for Styret og Havnekontoret.

Vallø værvarsel

Clear Sky

10.75°C

Vallø

Clear Sky
Humidity: 100%
Wind: SW at 2.57 M/S
Sunday
Scattered Clouds
9.37°C / 15.64°C
Monday
Light rain
14.13°C / 15.7°C

Tjømebilder