Hva kan strøm koste til en båt i en vinter?

Å svare på det blir litt "hvor lang er en fisk" og spørsmålet er på en måte todelt.

1 del spom gjelder deg som båteier og en del som gjelder deg som medlem. Bakgrunnen er en tråd fra Baatplassen.no som er norges største båtrelaterte forum. Her er et bilde fra Baatplassen.no hvor det diskuteres litt:

For foreningen
Med et strømtrekk på 50w og 65 båter (pir1) trekkes da strøm for 50.000 på en vinter

For deg som båteier


Tomgangslading av 740Ah batteribank vil forbruke i området 133KWh iløpet av en vinter basert på samme batterier som han som kommenterete hadde. Hvordan det blir i din båt vet vi ikke, men du har en pekepinn. Med strømpris på 6,- ville det kostet 800,- her hos oss på Vallø. Ved strømpris 10,- koster det ca 1350,- for bare ladingen.Her er en fyr fra samme tråd på baatplassen.no som ligger på Kalvetangen i 2021/2022 da strømmen kostet 3-3,50. Forbruk på 11.000-12.000,-Sammme båt som bildet viser til vil vinteren 2022/2023 med en strømpris på 6,- trekke strøm for rett over 20.000,- iløpet av vinteren. Med en strømpris på 10,-/KWh koster det ca 34.000,-

Strømpris på 6,- pr KWh
En frostvakt på 200w med syklisk av/på på 50% (halvparten av tiden påå, 1/2 parten av tiden av vil koste ca 450,- pr måned
Ligger den inne hele tiden koster det ca 900,- pr måned

Strømpris på 12,- pr KWh
En frostvakt på 200w med syklisk av/på på 50% (halvparten av tiden påå, 1/2 parten av tiden av vil koste ca 900,- pr måned
Ligger den inne hele tiden koster det ca 1800,- pr måned

Om våre websider

Vallø båtforening tar forbehold om trykkfeil og feiltolkninger. Vedtekter og regelverk er styringsverkøyet for Styret og Havnekontoret.

Vallø værvarsel

SP_WEATHER_CLEAR_SKY

15.69SP_WEATHER_C

Vallø

SP_WEATHER_CLEAR_SKY
SP_WEATHER_HUMIDITY: SP_5SP_1%
SP_WEATHER_WIND: NSP_WEATHER_ATSP_5.SP_1SP_4 SP_WEATHER_WIND_SPEED_UNIT_MS
SP_WEATHER_FRI
SP_WEATHER_MODERATE_RAIN
SP_1SP_2.SP_9SP_WEATHER_C / SP_1SP_6.SP_6SP_9SP_WEATHER_C
SP_WEATHER_SAT
SP_WEATHER_LIGHT_RAIN
SP_1SP_2.SP_8SP_1SP_WEATHER_C / SP_1SP_9.SP_1SP_6SP_WEATHER_C

Tjømebilder