Støy i havna

Hovedsaklig seilbåter i opplag

Vallø båtforening får en del henvendelser fra nærområdet om kraftg støy fra hovedsaklig seilbåter med tauverk som slår i masta. Vi ber alle seilbåteiere (og også motorbåteiere) om å ta en tur ned i havna og sjekke om tauverk og presenninger slår og laget unødig støy.

Fristen for å gjøre tiltalk med støy i båten din er 15 desember 2022

Reglene for Vallø småbåthavn finner du her på våre hjemmesider ang tauverk og støy. Se regelverket, paragraf 12, punkt 11.

" Presenninger, tauverk og lignende skal alltid søkes festet slik at unødig vindstøy
unngås. Det oppfordres til å ta ned mast på seilbåt i vinteropplag. Dersom mast
står oppe under vinteropplag må det sørges for at fall/tauverk er festet slik at det ikke slår eller lager annen unødig støy."

Her er et flott innspill fra Geir, et medlem i foreningen:
"Litt om fall og master i opplag. En gitarstreng kan spilles på helt til den ryker. Samme gjelder for et fall som er spent opp langs masten. Alt etter vindretningen rundt masten vil fallet vibrere, etterhvert slå mot masten og forårsake sjenerende lyd. Fallet vil bli slitt, elokseringen på masten kan få sår og selve strukturen og komponenter på masten få skader. Å etterstramme fallet for å stoppe lyden kan høres lurt ut, men det vil raskt begynne å slamre igjen.
 
Fall bør festes bort fra masten for å unngå støy. Foran masten kan fall legges rundt forstaget i spiral og strammes. Bak masten kan fall tvinnes rundt akterstaget eller bomopphalet og strammes. Fall kan og festes i dekk/kryssholt, eller en avviser/strikk kan brukes for å lede fallet bort fra masten. Man kan og samle fallene og trekke de opp i masten. Da må det festes en tynnere line for å trekke fallene ned igjen til våren. Lina festes selvsagt bort fra masten, eller legges rundt for/akter-staget.
Husk og å snakke med båtnaboen, spørre om råd eller og å dele råd/erfaringer forsiktig. Det er ikke godt å pusle med båten mens naboens fall slamrer over hodet på en. "

Tusen takk Geir!


Må foreningen ta direkte kontakt med deg pga tauverk som slår påløper det et gebyr på 300,- pr gang. Hvis pålegget ikke følges kan du dessverre bli ekskludert fra opplaget neste vinter.

Vi ønsker oss et godt miljø på Vallø!

Image

Seilbåt hvor tauene slår i masta

Om våre websider

Vallø båtforening sine websider er bygget med Helix Ultimate & SP Page Builder Pro.

Vallø værvarsel

Fog

0.99°C

Vallø

Fog
Humidity: 100%
Wind: SSW at 5.14 M/S
Thursday
Light rain
1.99°C / 5.06°C
Friday
Overcast Clouds
0.92°C / 8.06°C

Tjømebilder