Overføring av båtplass i Vallø småbåthavn

Hvis det skal overføres en plass gjelder følgende regler basert på vedtektter og regelverk i Vallø småbåthavn. (regelverket, § 10, punkt 4) :
"Overtakelse eller overføring av arv tillates bare i opp- og nedstigende linje og til ektefolk/samboere." 

Delt eierskap er dessverre ikke lov i henhold til vedtekter og reglene. Vedtekter og reglene er bestemt av medlemmene på årsmøte og kan ikke endres med mindre regler/vedtekter endres på et årsmøte. Utlån - utleie av båtplassen som går på utsiden av båtforeningen medfører tap av medlemskap og båtplass umiddelbart.

Innskuddene som gjelder ved kjøp salga båtplasser finner du på hovedsiden som omhandler båtplasser.

Antall besøkende her

Enhver eiertransaksjon har en gjennomføringsfrist på 6 uker. Har man ikke gjennomført transaksjonen innen 6 uker må prosessen startes pånytt.

Søsken

Hvis det skal overføres en plass mellom søsken, følger det reglene på normal måte og er basert på vedtekttene og regelverket:
Skal 2 søsken overføre plass seg imellom og mor/far lever,  går plassen fra søsken1 til mor/far og så ned igjen til søsken2. Dette krever 2 utfylte skjemaer.
Har mor og far gått bort, kan ikke 2 søsken overføre plassen seg imellom i henhold til regelverket.

Overføring av båtplass ektefeller - samboende

Overføring mellom ektefeller/registrerte samboere er rett frem og krever bare utfylt eierskifteskjema. Har man gjennomført en skilsmisse "er løpet kjørt", og plassen kan ikke overføres mellom partene. Plassen må bytte eier mens man fortsatt er registrerte ektefeller/samboere.

Arv og dødsbo

Ved arv må skifteattest vedlegges som viser at overtakende har arverett. Arveretten fungerer kun rett opp og ned i slektsledd, samt sideveis til den gjenlevende parten.
Blir ikke arvingene enig om hvem som skal arve plassen, utbetales innskuddet til boet og plassen går videre til ventelistekøen. Fristen her er 4 uker fra skifteattest foreligger. I et arveoppgjør med f.eks 3 søsken og lik arverett, må de 2 andre søsknene skrive under på at plassen overdras til den 3dje søsken, samt kopi av skifteattest som viser arverekkefølgen. Blir ikke søsken enige utbetales innskuddet til dødsboet og plassen går til foreningen for videre fordeling.

Eksempel 1

Ektefeller hvor mor eier plassen. Hvis mor dør, går plassens verdi inn i boet, og det blir en diskusjon mellom arvingene hvem som skal ha plassen. Er det ønskelig for mor at far skal ha plassen ved sin egen bortgang, bør man lage et dokument som beskriver at plassen skal over til far, få alle barn til å signere under og tinglyse dokumentet. Dette er vanlige arveregler, ikke noe foreningen har bestemt. Legg merke til at selve innskuddsummen skal regnes med i boet uansett.

Eksempel 2

Ektefeller hvor mor eier plassen. Mor og far har 1 barn, mor og far har ikke skrevet testamente, og mor ønsker å sitte i uskiftet bo. Deres 1 barn aksepterer dette og plassen henger igjen hos mor. Mor finner seg en ny mann og gifter seg. Nå er plassen del av det nye ekteskapet og en del av den potensielle arven her. Dør mor her, er løpet kjørt for barn fra første ekteskap.  Med mine/dine/felles barn kan dette fort bli styrete, så gjør ferdig papirarbeidet først hvis det er ønskelig at barn fra første ekteskap skal ha plassen. 

Eksempel 3

Far eier båtplass og er enkemann. Hans 3 barn lever. Så går far bort. Hvis ikke barna blir enige om hvem som skal ha plassen, utbetales innskuddet til boet og plassen går tilbake til foreningen for utdeling via ventelistene. Ingen av barna får plassen.

Eksempel 4

En mann eier plassen og har ingen barn. Han testamentere plassen til naboen. Foreningen vil her utbetale innskuddet til boet og naboen vil få pengene. Plassen går tilbake til foreningen og fordeles etter ventelistene.

Eksempel 5

Far/mor eier en båtplass og har X antall  barn. Far/mor overfører plassen til barn1. Foreningen har ingenting med fordelingen å gjøre internt i en familie sålenge far/mor lever kan de fordele til hvem barn de vil uten bekreftelse fra barn2, barn3 osv.

Hva er det som ikke går?

  • Hvis man har skilt seg, kan man ikke bytte båtplass mellom de tidligere gifte/samboende. Ei heller "låne bort" plasssen til den tidligere partneren. Det medfører inndragelse av båtplass umiddelbart.
  • Båtplassretten følger for eksempel ikke en eiendom. Hvis man eier en hytte på Torgersøya, kan ikke båtplasssen følge med hvis man selger hytta.
  • Arv på tvers av arverekkefølgen (som er rett, rett ned+påtvers til ektefeller/samboere) går ikke. Du kan ikke testamentere plassen din til en kompis eller venn.
  • Søsken kan ikke overføre plassen seg imellom hvis mor og far har gått bort.
  • Man kan ikke låne bort plassen til naboen. Det medfører inndragelse av båtplass umiddelbart.
  • Barn kan ikke låne plassen av far/mor for sommeren. Plassen må i såfall overføres.
  • Båtplasser kan ikke ha 2 eiere.

Om våre websider

Vallø båtforening tar forbehold om trykkfeil og feiltolkninger. Vedtekter og regelverk er styringsverkøyet for Styret og Havnekontoret.

Vallø værvarsel

MOD_SPWEATHER_ERROR_MAKESURE_FOPEN_OR_LCOATION MOD_SPWEATHER_ERROR_LOCATION_ERROR MOD_SPWEATHER_ERROR_PLATFORM_OPENWEATHERMAP

Tjømebilder