Årsmøte 2020

Vallø båtforening sitt årsmøte vil ikke bli avholdt på normal måte for 2019. På bakgrunn av helsenorge sine anbefalinger og forbud mot forsamlinger større enn 50 personer, vil ikke årsmøtet for 2019 bli fysisk avholdt. Vi som organisasjon må uansett melde inn tall til Altinn og vi ber deg derfor lese grundig igjennom PDFen som ligger link til under her. Har du innspill eller innsighelser, så send en epost til  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Årsmøtepapirer 2020

Vi beklager situasjonen som er oppstått. Styret anser årsmøtet som en viktig arena å få gode innspill til driften av havna vår fra alle dere medlemmer. Det er dessverre ikke gjennomførbart med et årsmøte i den krisen landet vårt nå står ovenfor. Følg myndihetenes anbefalinger og pålegg.

 

Vennlig hilsen 

Kai Kvalnes, Erik Schlytter-Henrichsen, Egil Jentoft, Trond Voldstad, Rolf Christensen, Dag Henrik Mønsdal, Rolf Sikveland, Arvid Brekke og forretingsfører Trine Wessel Marthinsen
Styret i Vallø båtforening

 

For å lese disse dokumentene trenger du en PDF leser. Et eksempel på en slik PDF leser er Adobe sin som heter Adobe Reader XI.  Den er gratis og lastes herfra:  https://get.adobe.com/no/reader/. Husk å gjøre de rette valgene mhp hva som lastes ned.  Vallø Båtforening tar ikke ansvar for din PC eller hva du installerer på den. Hvis du ikke vet hva du gjør, ta kontakt med profesjonelle innen IT.