hms1

Vallø båtforening tar HMS seriøst og har utarbeidet et eget HMS dokument. Dokumentet bør leses og skal brukes ved aktiviteter i havna

 Dokumentet kan lastes her