Styret

Styrets leder velges av årsmøtet i Vallø Båtforrening.  Resten av styret settes i et styremøte kort etter hvor styret konstituerer seg. For 2021 frem til årsmøte 2022 er styret som følger:

Leder/IT Erik Schlytter-Henrichsen 47166000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nestleder/Hussjef Dag Henrik Mønsdal 41334549  
Styremedlem/Controller  Rolf Sikveland  92666088  
Styremedlem/Leder havnekomiteen Trond Voldstad 41523923  
Styremedlem/Sekretær Rolf Christensen 91687005  
Styremedlem/HMS Arvid Brekke 98901082  
Styremedlem/Prosjekt  Ronald Christensen  91572718  
 Varamedlem Audun Sætre    
 Varamedlem  Tor Erik Heggøy    
Forretningsfører Trine Wessel Martinsen 91318400  
       
Valg komite Jan Willy Jacobsen    
  Daniel Trygve Danielsen    
  Kai Kvalnes